Dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla branży projektowej

Firma CADevent została założona w sierpniu 2012 roku. Początkowo specjalizowaliśmy się w sektorze, dotyczącym komunikacji między producentami materiałów budowlanych a szeroko pojmowaną grupą architektów oraz projektantów. W skład naszej firmy, wówczas wchodziły dwie osoby. Z czasem jednak, zaczęliśmy poszerzać naszą ofertę…

Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie:

Tytuł projektu:

Nowy projekt wzorniczy w CADEVENT Sp. z o.o. w celu opracowania innowacyjnej, udoskonalonej drukarki 3D

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego poprzez uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, dzięki któremu zostanie opracowany znacząco udoskonalony produkt.

Zagraj w najlepsze kasyna online na pieniądze kasynopl.online.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego – 1

Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – 1

Podstawowym rezultatem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego poprzez uzyskanie doradztwa, polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego (dla wdrożenia udoskonalonego innowacyjnego produktu).

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 605 160,00 PLN (słownie: sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 418 200,00 PLN (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.10.2019 – 30.09.2020

 

Fundusze Europejskie:

Tytuł projektu:

Opracowanie i nabycie innowacyjnych łodzi transportowych przeznaczonych do tankowania, odbioru odpadów ze statków, portów, marine, housebotów i jachtów przez firmę Cadevent sp. z.o.o.

Cel projektu:

Zakup innowacyjnej łodzi z odpowiednim wyposażeniem. Planujemy zaimplementować pływającą jednostkę z napędem hybrydowym do bezpiecznej ekologicznej obsługi jachtów, marin, portów i housebotów przede wszystkim w małych zbiornikach wodnych, w ramach przepompowywania odpadów ciekłych oraz płynów ropopochodnych.

Zagraj w najlepsze kasyna online na pieniądze kasynopl.online.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu – 6 567 750,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie – 820 569,89 EUR (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć euro 89/100).

Termin realizacji:

13.02.2023 – 10.04.2023

Linki do stron funduszy Norweskich:

Linki do aktualnych zapytań przetargowych w ramach projektu: