Szkolenia - AutoCAD Podstawowy

AutoCAD PODSTAWOWY


AutoCAD to oprogramowanie służące do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Pozwala ono w pełni opracowywać, wizualizować, dokumentować oraz udostępniać swoje projekty.

Cel szkolenia:

Kurs AutoCAD Podstawowy przygotuje Cię do samodzielnej pracy w programie i do sprawnego posługiwania się nim. Na zajęciach dowiesz się jak: szybko rysować w AutoCAD, wykonać kreskowania, tworzyć bloki, zarządzać warstwami, modyfikować projekt i zarządzać jego cechami oraz przygotować go do wydruku.

Zapewniany aktualne materiały szkoleniowe oraz dużą ilość praktycznych przykładów.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD.

Wymagania: 

Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Wielkość grupy:

4-10 osób

Czas szkolenia:

2 dni/ 16 godzin (zegarowych)

Certyfikaty i trenerzy:

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych wykładowców, posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk.

Cena kursu

 • cena standardowa: 790 zł brutto
 • cena studencka*: 550 zł brutto

* Cena edukacyjna obowiązuje uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

Program szkolenia

 1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
 • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
 • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
 • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD
 1. Opis podstawowych narzędzi pracy
 • Tworzenie linii
 • Sposoby wybierania obiektów
 • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
 • Usuwanie obiektów
 • Opreracje ZOOMu
 1. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
 • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
 • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
 • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych
 1. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
 • Tworzenie prostokąta
 • Tworzenie polilinii
 • Metody tworzenia okręgów
 • Metody tworzenia łuków
 • Metody tworzenia wieloboków
 • Metody tworzenia elips
 • Tworzenie linii konstrukcyjnej
 1. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
 • Rozbijanie obiektów
 • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
 • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
 • Różne techniki rozciągania obiektów
 1. Warstwy w rysunku
 • Rola warstw w rysunku
 • Tworzenie i konfiguracja warstw
 • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Usuwanie warstw
 1. Opisywanie rysunku
 • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
 • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
 • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
 • Wymiarowanie i style wymiarowania
 1. Ułatwienia rysunkowe
 • Tryb Orto
 • Tryb Biegun
 • Tryb Śledzenie
 • Tryb Siatka i Skok
 • Tryb Szerokość
 1. Bloki
 • Cel stosowania bloków
 • Rodzaje bloków
 • Tworzenie bloków
 • Edycja bloków
 • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi
 1. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
 • Opis układu
 • Konfiguracja układu
 • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
 • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
 • Ustawienie SKALI WYDRUKU
 1. Szablony
 • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
 • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków.
Co wyróżnia nasze szkolenia?
 • Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk
 • Duża ilość praktycznych przykładów
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • Czas szkolenia podajemy w godzinach zegarowych (1h = 60min)
W razie pytań, zachęcamy do kontaktu: biuro@cadevent.pl