autocad
Szkolenia - AutoCAD Podstawowy

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w programie AutoCAD. Kurs ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie. Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera. Podczas szkolenia dowiesz się jak szybko i sprawnie rysować w programie AutoCAD 2017, wymiarować i opisywać projekt, wykonywać kreskowania, tworzyć BLOKI, zarządzać warstwami oraz przygotować projekt do wydruku.

Cena kursu

cena standardowa: 790 zł brutto

cena studencka: 550 zł brutto

Program szkolenia

 1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
 • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
 • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
 • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD
 1. Opis podstawowych narzędzi pracy
 • Tworzenie linii
 • Sposoby wybierania obiektów
 • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
 • Usuwanie obiektów
 • Opreracje ZOOMu
 1. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
 • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
 • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
 • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych
 1. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
 • Tworzenie prostokąta
 • Tworzenie polilinii
 • Metody tworzenia okręgów
 • Metody tworzenia łuków
 • Metody tworzenia wieloboków
 • Metody tworzenia elips
 • Tworzenie linii konstrukcyjnej
 1. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
 • Rozbijanie obiektów
 • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
 • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
 • Różne techniki rozciągania obiektów
 1. Warstwy w rysunku
 • Rola warstw w rysunku
 • Tworzenie i konfiguracja warstw
 • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Usuwanie warstw
 1. Opisywanie rysunku
 • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
 • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
 • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
 • Wymiarowanie i style wymiarowania
 1. Ułatwienia rysunkowe
 • Tryb Orto
 • Tryb Biegun
 • Tryb Śledzenie
 • Tryb Siatka i Skok
 • Tryb Szerokość
 1. Bloki
 • Cel stosowania bloków
 • Rodzaje bloków
 • Tworzenie bloków
 • Edycja bloków
 • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi
 1. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
 • Opis układu
 • Konfiguracja układu
 • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
 • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
 • Ustawienie SKALI WYDRUKU
 1. Szablony
 • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
 • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

Wielkość grupy

4-10 osób

Czas szkolenia

2 dni / 16 godzin
Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk
 • Duża ilość praktycznych przykładów
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • Czas szkolenia podajemy w godzinach zegarowych (1h = 60min)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.