Szkolenia - AutoCAD Kompletne 2D

Opis szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje komplet wiadomości z zakresu projektowania 2D w programie AutoCAD. Przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i projektantów pracujących w programie. Szkolenie prowadzone jest w trybie dziennym (5 dni po 6 godzin) oraz wieczorowym. Zajęcia wieczorowe odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 17:15-20:15. Taka forma zajęć umożliwia przećwiczenie poznanych na kursie technik w trakcie trwania szkolenia. Uczestnicy kursu poznają najnowsze metody efektywnej pracy w programie AutoCAD 2017. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy. Program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania użytkowników do uzyskania certyfikatu profesjonalisty Autodesk Certified Professional. Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Cena kursu

cena: 1290zł (1048,78zł + VAT) 1690zł (1373,98zł + VAT)
cena dla studentów: 850zł (691,06zł +VAT) 1100zł (894,31zł + VAT)

Powyższa kwota obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Zeszyt ćwiczeń AutoCAD
 • Ciepłe i zimne napoje w przerwach

Szczegółowy program szkolenia

 1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
 • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
 • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
 • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD
 1. Opis podstawowych narzędzi pracy
 • Tworzenie linii
 • Sposoby wybierania obiektów
 • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
 • Usuwanie obiektów
 • Opreracje ZOOMu
 1. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
 • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
 • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
 • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych
 1. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
 • Tworzenie prostokąta
 • Tworzenie polilinii
 • Metody tworzenia okręgów
 • Metody tworzenia łuków
 • Metody tworzenia wieloboków
 • Metody tworzenia elips
 • Tworzenie linii konstrukcyjnej
 1. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
 • Rozbijanie obiektów
 • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
 • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
 • Różne techniki rozciągania obiektów
 1. Warstwy w rysunku
 • Rola warstw w rysunku
 • Tworzenie i konfiguracja warstw
 • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Usuwanie warstw
 1. Opisywanie rysunku
 • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
 • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
 • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
 • Wymiarowanie i style wymiarowania
 1. Ułatwienia rysunkowe
 • Tryb Orto
 • Tryb Biegun
 • Tryb Śledzenie
 • Tryb Siatka i Skok
 • Tryb Szerokość
 1. Bloki
 • Cel stosowania bloków
 • Rodzaje bloków
 • Tworzenie bloków
 • Edycja bloków
 • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi
 1. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
 • Opis układu
 • Konfiguracja układu
 • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
 • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
 • Ustawienie SKALI WYDRUKU
 1. Szablony
 • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
 • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

12.Zaawansowane metody wybierania obiektów

 • Opis polecenia WYBIERZ
 • Wybieranie za pomocą krawędzi
 • Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru
 • Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów
 • Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów
 • Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku
 • Używanie filtrów do wybierania obiektów
 1. Grupy obiektów
 • Zarządzanie grupami obiektów
 • Grupowanie obiektów
 • Edycja grupy obiektów
 1. Nazwane widoki
 • Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW
 • Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW
 • Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI
 1. Zaawansowane operacje na WARSTWACH
 • Filtrowanie warstw
 • Tworzenie stanów warstw
 • Różne tryby izolowania warstw
 • Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
 • Kopiowanie obiektów na inną warstwę
 • Spacer międzywarstwowy
 • Scalanie warstw
 • Usuwanie warstw z zawartością
 1. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D
 • Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
 • Chmurka wersji
 • Zasłona
 • Helisa 2D
 • Regiony i jego modyfikacje
 1. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji
 • Tworzenie przerw w obiektach
 • Przerywanie obiektów w punkcie
 • Dołączanie odcinków
 • Zaawansowana edycja polilinii
 • Zaawansowana edycja splajnu
 1. Odnośniki zewnętrzne
 • Cel stosowania odnośników zewnętrznych
 • Rodzaje odnośników zewnętrznych
 • Wstawianie odnośników zewnętrznych
 • Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
 • Edycja odnośników zewnętrznych
 1. Grafika rastrowa
 • Wstawianie obrazów rastrowych
 • Modyfikacja obrazów rastrowych
 • Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów
 • Zarządzanie obrazami rastrowymi
 1. Zaawansowane elementy BLOKÓW
 • Cel stosowania atrybutów
 • Rodzaje atrybutów
 • Bloki dynamiczne
 1. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH
 • Wstawianie kilku rzutni
 • Przycinanie rzutni
 • Zamiana obiektu w rzutnię
 • Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU
 • Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW
 • Wymiarowanie w UKŁADACH
 1. Parametryzacja
 • Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi
 • Wstawianie i zarządzanie parametrami
 • Tworzenie zależności pomiędzy parametrami

Wielkość grupy

4-10 osób

Czas szkolenia

tryb dzienny: 5 dni / 30 godzin
tryb wieczorowy: 10 spotkań po 3 godziny

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk
 • Duża ilość praktycznych przykładów
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • Czas szkolenia podajemy w godzinach zegarowych (1h = 60min)

W razie pytań zachęcamy do kontaktu biuro@cadevent.pl