Vectorworks

VECTORWORKS

O PROGRAMIE

Vectorworks – Wiele możliwości w obrębie jednego programu- począwszy od koncepcji i wirtualnej makiety 3d, a skończywszy na projekcie technicznym, opisie i wizualizacji!

 Vectorworks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów CAD, zarówno dla systemu Windows, jak i Mac OSX. Obecnie jest dostępny w pełnej wersji językowej. Zastosowanie szerokiej gamy narzędzi oraz specjalnych pakietów: Architekt, Ogród i Krajobraz, Spotlight, umożliwiło dostosowanie tej wersji do  realiów krajowego rynku w zakresie wielu różnych dyscyplin, m.in. w zakresie architektury (i BIM), budownictwa, projektowania wnętrz, designu.

Vectorworks to wszechstronny program, dający wiele możliwości, wyposażony w specjalistyczne rozwiązania. Umożliwia on stworzenie projektów najwyższej klasy! Vectorworks powstał w odpowiedzi na potrzeby projektantów z wielu różnych branż, m.in.: architektów, architektów wnętrz, designerów, architektów krajobrazu, projektantów zieleni i ogrodów, urbanistów, specjalistów inżynierii lądowej i geodetów. Program jest obecny na rynkach już od ponad 30 lat i co istotne, ma ponad 650 tys. zarejestrowanych użytkowników na całym świecie.

Vectorworks jest logiczny, przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Odpowiednio zorganizowany i rozbudowany interfejs, pozwala na łatwe i szybkie dostosowanie układu menu i palet do indywidualnych potrzeb. Inteligentne narzędzia rysowania, poprzez dostarczanie wskazówek, informacji i podpowiedzi, pomagają użytkownikowi. Program jest wyposażony we wbudowany podręcznik w języku polskim i obszerne menu kontekstowe pomocy (dostępne również w polskiej wersji językowej).

Paleta narzędzi graficznych jest niezwykle rozbudowana, dzięki czemu dodatkowe oprogramowanie graficzne nie będzie już potrzebne. Rysowanie powierzchni o regularnych i nieregularnych kształtach, a następnie odpowiednio scalenie ich czy też modyfikowanie i  uzyskiwanie nawet w ten sposób najbardziej skomplikowanych form to tylko część możliwości. Formy te można wypełnić gradientem, teksturą 2D lub kolorem, dostępnym w paletach Pantone, RAL, BOSS itp., z kolei funkcja przezroczystości pozwala osiągnąć efekt zacienienia lub transparentności materiałów. Dzięki wszystkim tym rozbudowanym możliwościom graficznym 2D i niezależnemu modułowi modelowania 3D,Vectorworks można używać zarówno jako wirtualnego stołu kreślarskiego, jak i platformy do budowy modelu przestrzennego. Warto dodać, że wszystkie obiekty utworzone przy użyciu narzędzi 2D są jednocześnie widoczne w 3D, gdyż równocześnie powstaje nie tylko model 3D, ale i dokonywane są niezbędne obliczenia i generowane zestawienia obiektów. Dzięki zintegrowanym arkuszom kalkulacyjnym bezpośrednio połączonym z rysowanymi obiektami i bazą danych, automatycznie obliczane są powierzchnie i kubatury. Pozwala to na bardzo szybkie i sprawne sporządzanie złożonych kalkulacji kosztów.

Vectorworks samodzielnie wykonuje wszelkie obliczenia niezbędne do zestawień. Poprawki nanoszone bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym powodują automatyczną aktualizację rysunku. Dane zawarte w arkuszach można odtworzyć w innych programach, a dzięki interfejsowi ODBC (Open DataBase Connectivity), można korzystać również z zewnętrznych baz danych. Publikacja projektu odbywa się w postaci generowania kart arkuszy, które pozwalają na proste i intuicyjne uporządkowanie rysunków rzutów, przekrojów, elewacji, szczegółów i widoków 3D. Rysunkom i modelom można nadać ostateczny kształt za pomocą szerokiej palety narzędzi graficznych 2D, takich jak gradienty kolorów, tekstury, przezroczystości i style rysowania.

Dzięki podwójnej klasyfikacji obiektów projektu polegającej na podziale na 1) warstwy (z definicji poszczególne kondygnacje budynku, lub różne aspekty tego samego projektu) i  2) klasy (odpowiadające funkcjom warstw w innych programach CAD, czyli obejmującym np. indywidualne elementy wyposażenia, branże itp.), Vectorworks umożliwia pełną kontrolę nad strukturą projektu. Kontrolując ich widoczność można w ramach jednego projektu opracowywać plany techniczne, szczegółowe obiekty i prezentacje. Wszystkie dane są zapisywane w jednym dokumencie. Zastosowana przez użytkownika organizacja projektu może być również widoczna w eksporcie PDF.

Vectorworks wykorzystuje zalety kilku przełomowych technologii. Wszystkie obliczenia 3D i większość obliczeń 2D wykonuje Parasolid, rewelacyjny rdzeń systemu graficznego firmy Siemens PLM Software. Jest to niewątpliwie najlepszy silnik 3D dostępny na rynku. Można sprawnie zaprojektować każdą formę 2D i 3D. Dzięki popularnym i szybkim narzędziom typu „Push-pull” modelowanie 3D jest równie proste jak tworzenie rysunków 2D. Dzięki zastosowaniu potężnego jądra geometrycznego Parasolid firmy Siemens, Vectorworks dysponuje wydajnymi, ale i przyjaznymi dla użytkownika narzędziami pozwalającymi na ekstruzję, obracanie, edycję krzywych i powierzchni NURBS, tworzenie zaokrągleń o zmiennym promieniu, korzystanie z funkcji Push-pull, projekcję form, modyfikację grubości ścian, pokrywanie płaszczyzn, tworzenie kubatur z płaszczyzn oraz ich edycję. W praktyce oznacza to, że dzięki Vectorworks można tworzyć bez żadnych ograniczeń obiekty o praktycznie dowolnym kształcie, w tym i organiczne. Służy do tego specjalny podprogram wbudowany w menu bazowe programu: modelowanie podpodziałowe opracowane pierwotnie przez firmę PIXAR (wykorzystano go miedzy innymi do produkcji filmu „Toy Story”).

Dzięki komponentowi Dimensional Constraint Manager, wszystkie elementy rysunku są ze sobą połączone, w związku z czym geometria jest zależna od linii wymiarowych i vice versa. Jednocześnie można odświeżać wszystkie widoki jednocześnie. Relacjami pomiędzy poszczególnymi komponentami zarządza Dimensional Constraint Manager, funkcja również zaprojektowana przez Siemens PLM Software. Obrazy 3D obsługiwane są przez CineRender, silnik renderowania wykorzystywany przez CINEMA 4D.

Program oferuje zintegrowane narzędzia BIM i to od użytkowników zależy, w jakim stopniu będą wykorzystywać tę metodę w czasie pracy. Model BIM pozwala automatycznie utworzyć poszczególne rzuty, przekroje, rozwinięcia, widoki i perspektywy. Wszelkie zmiany w modelu zostaną jednocześnie przeniesione na poszczególne rysunki arkuszy. Rysunki, obiekty i zestawienia z danego modelu można w prosty sposób eksportować do innych programów dzięki licznym formatom wymiany danych, takich jak DXF, DWG, IFC, gbXML, 3DS i SAT, oraz formatom graficznym: PDF, JPG, TIF i EPS. Za pośrednictwem certyfikowanemu przez BuildingSmart Alliance formatowi IFC IFC 2×3 Vectorworks obsługuje wymianę plików z innymi programami BIM. Szczególną zaletą tego pakietu BIM jest fakt, że za pomocą intuicyjnych narzędzi można zaprojektować praktycznie dowolny element architektoniczny (np. dach o organicznym kształcie), a następnie przypisać mu własne parametry IFC. Skuteczność działania Vectorworks w tej dziedzinie testowano w praktyce z użyciem IFC 2×3 z m. in.: Scia Engineer (konstrukcje), Tekla (konstrukcje), MagiCAD® (instalacje), DDS-CAD® (instalacje), ArchiCAD, Bentley Microstation, AutoCAD® Architecture, Revit®, Solibri Model Checker™, Navisworks®

Dzięki technologii referencyjnej Vectorworks jest doskonałym narzędziem do pracy zespołowej. Standardowe elementy, takie jak nagłówki i biblioteki symboli, są zarządzane centralnie przy niezmiennym stanie pliku źródłowego. Każdy członek zespołu może niezależnie pracować nad swoją częścią projektu i sam decyduje, które z pozostałych części projektu chce wykorzystać jako punkt odniesienia do swojego zakresu pracy. Doskonała wymiana danych w formatach DXF/DWG, IFC, Shape lub Sketchup, zapewnia sprawny przepływ pracy pomiędzy uczestnikami pracującymi w innych programach.

Przejrzyste biblioteki obejmują ponad 10.000 elementów (zarówno w formacie 2D jak i 3D), które w bezpośredni sposób można umieszczać na rysunku. Są wśród nich elementy architektoniczne, wysokiej jakości obrazy drzew i roślin w różnych rozmiarach i stadiach rozwoju, elementy małej architektury, sylwetki ludzkie i pojazdy, a także wszelkie możliwe wykończenia i materiały budowlane z wypełnieniem w postaci kreskowania lub tekstury. Dzięki niezwykle szerokim możliwościom importu obiektów 2d i 3D z Internetu program służy jako niezależny interface z nieograniczonymi praktycznie zasobami bibliotecznymi (wszystkie obiekty bitmap, SketchUp, etc.) . Równocześnie unikalne możliwości modelowania przestrzennego sprawiają, że użytkownik może w każdej chwili stworzyć własne obiekty, wyposażyć je we wszystkie konieczne informacje i zamienić w symbole biblioteczne rozbudowując własna bazę unikalnych zasobów. Narzędzie do programowania skryptowego Marionette (również zintegrowane z wersja podstawową programu) pozwala na tworzenie całych odrębnych bibliotek obiektów parametrycznych.

Vectorworks umożliwia tworzenie spektakularnych wizualizacji – nie potrzeba dodatkowego oprogramowania graficznego, aby tworzyć sekwencje lotu ponad obiektem, przelotu przez jego wnętrze, animacji oświetlenia obiektu o różnych porach dnia i roku, czy prezentacji przy użyciu serii panoram 360°. Użytkownik decyduje, czy wybiera wizualizację w jakości fotograficznej czy w formie swobodnego szkicu. Technologia renderowania oparta na CINEMA 4D umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji w najwyższej jakości ponieważ Vectorworks umożliwia pracę z różnymi źródłami światła i uzyskanie fotorealistycznych renderów. Przy czym osiągnięcie takich rezultatów nie wymaga korzystania z innych programów, ponieważ silnik renderowania jest w pełni zintegrowany z programem.

Vectorworks to również idealne oprogramowanie GIS. Wszystkie dane pomiarowe terenu można wczytać w formie cyfrowej, otrzymując w rezultacie model 3D oraz model warstwicowy 2D. Oba można edytować na wiele sposobów. Projekt można zintegrować z wygenerowanym na podstawie danych z pliku pomiarowego (*.txt) cyfrowym modelem terenu, wprowadzając współrzędne GIS. Program daje możliwość wykorzystania kubatury obiektów w analizach urbanistycznych i krajobrazowych. Zarówno w projektowaniu, analizie zmian ukształtowania terenu, jak i wizualizacji pagórkowatego terenu, model taki oferuje całą paletę rozmaitych możliwości. Program doskonale obsługuje informacje zaczerpnięte z zewnętrznych baz danych, na przykład zaludnienia lub struktury własnościowej. Bez problemów dokonuje konwersji planów do oficjalnego formatu IMRO/GML służącego do wymiany danych przestrzennych, w standardzie stosowanym przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Import formatu Shape umożliwia integrację z Systemem Informacji Geograficznej (ang. GIS).