USŁUGI INŻYNIERSKIE

usługi inżynierskie cadevent

Przygotowanie, Zarządzanie i Kontrola Projektu

Oferuje specjalistyczne wsparcie zarówno dla Architektów, jak i dla Inwestorów. Proponujemy Państwu jako Inwestor Zastępczy, profesjonalną pomoc w doborze technologii, przygotowaniu kosztorysów oraz nadzorze prac budowlanych. Pomożemy także w pozyskaniu firm wykonawczych. Poniżej znajdą Państwo szczegóły naszej oferty:


 • wybór optymalnego systemu realizacji inwestycji – dobór odpowiedniej technologii wznoszenia obiektów, w zależności od planowanej funkcji  budynku i czasu, kiedy dana inwestycja ma powstać.
 • przygotowanie budżetu projektu – stworzenie harmonogramu i oszacowanie kosztów realizacji całej inwestycji,
 • przygotowanie przetargu ( SIWZ, TES, STWIORB) – przygotowanie specyfikacji oraz tabeli elementów scalonych, co umożliwia przeprowadzenie przetargu,
 • przygotowanie i negocjacje umów o roboty budowlane –   sporządzenie i późniejsze negocjowanie wszelkich danych, dotyczących robót budowlanych
 • przedmiary robót – pierwszy etap kosztorysowania w przypadku realizacji nowych zadań; określenie rodzaju, sposobu wykonania i ilości prac wymaganych do konkretnego zadania,
 • sporządzanie kosztorysu inwestorskiego, szczegółowego, powykonawczego – przygotowanie szczegółowych kosztorysów, w oparciu o realne koszty materiałów i pracy,
 • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego – – harmonogram sporządzony jest  w profesjonalnym programie, służącym do zarządzania projektami  MS Project,
 • nadzór inwestorski wszystkich branż budowlanych –  sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji zadań z dokumentacją  projektową i pozwoleniem na budowę, a także z przepisami oraz obowiązującymi normami i zasadami technicznymi,
 • zarządzanie terminami, kosztami, jakością –  monitorowanie wykonywania prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i kosztami, kierując się przy tym przede wszystkim zasadą jakości,
 • zarządzanie przepływem informacji – stworzenie platformy informacyjnej, umożliwiającej  łatwy  przepływ informacji dla wszystkich członków procesu inwestycyjnego. Dzięki platformie informacyjnej proste stanie się inicjowanie niezbędnych narad, spotkań, bądź konferencji w celu uzgodnienia planów roboczych, niezbędnych dla kontynuowania prac,
 • sporządzanie raportów z przebiegu Inwestycji –  przygotowanie cotygodniowych raportów dla Inwestora, obrazujących postęp prac nad inwestycją,
 • kontrola kosztów –  bieżąca kontrola wszystkich ponoszonych wydatków, podczas trwania całego projektu. Obejmuje również kontrolę płynności finansowej danego projektu,
 • zarządzanie umowami i ewentualnymi roszczeniami – kontrolowanie przepływu umów oraz roszczeń, wynikających z konkretnego przebiegu prac,
 • rozliczenie końcowe inwestycji – przedstawienie ostatecznych kosztów, związanych z daną inwestycją.

Wszelkich wyjaśnień udzieli Państwu nasz Zespół doświadczonych Inżynierów.

e-mail: inzynier@cadevent.pl